Monthly Archives: May 2023

Nhớ mẹ Ngõ Mưa

Mỗi lần về lại ngõ mưa Ở bao nhiêu bữa cũng chưa muốn về Bước chân nhớ quãng đường đê Rẽ về An Lộng, ngoặt về chợ Nan Ngõ Mưa có giếng đình làng Có đường lát gạch, có hàng … Continue reading

Posted in Tản văn | Leave a comment

CHÚC VĂN

Mừng hôm nay trống chiêng dội tới, quê hương con cháu vui mừng Chiêng trống vang lên, thiên địa ngút ngàn linh khí Cháu con dâng Tổ tuần hương, toàn Họ vui ngày đại lễ Rộn rã trống chiêng, tưng … Continue reading

Posted in Tản văn | Leave a comment