Nguyễn, Tiến Túy

D6 Tiến Túy Nguyễn
Biography
Nguyễn Tiến Tuý, sinh năm 1910 mất 1954, vợ là Trần Thị Mạn, người họ Trần Quang, sinh năm 1910 mất năm 1988, sinh được 7 người con, 4 trai, 3 gái.
Facts
  Ancestors
     
  ?
   
     
    
    
   
    
   
    
  ?
   
     
    
    
  ?
   
  Family Group Sheet - Child
  PARENT () Private
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Sa Nguyễn
  Marriageto D5 Thị Sen Nguyễn
  Father?
  MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
  PARENT (F) D5 Thị Sa Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  Father?
  Mother?
  CHILDREN
  MD6 Tiến Thuý Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Thược Nguyễn
  MD6 Tiến Xưởng Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Điêm Nguyễn
  MD6 Tiến Triển Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Lộc Nguyễn
  MD6 Tiến Túy Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Mạn Trần
  FD6 Thị Điến Nguyễn
  Birth
  Death
  Private
  Birth
  Death
  Descendancy Chart