CHÚC VĂN

Mừng hôm nay trống chiêng dội tới, quê hương con cháu vui mừng

Chiêng trống vang lên, thiên địa ngút ngàn linh khí

Cháu con dâng Tổ tuần hương, toàn Họ vui ngày đại lễ

Rộn rã trống chiêng, tưng bừng cờ xí.

Mừng vui khôn xiết, đầu xanh, đầu bạc, xuôi ngược cùng vui.

Rực sáng ban thờ, nến đỏ, hoa vàng khói hương nghi ngút.

Nhớ thuở xưa :

Thuyền xuôi sóng vỗ, vượt núi trèo non, Tổ đứng lại nơi này lập nghiệp.

Rời quê Thanh Hóa, tay nải một vai, nghiên bút một vai, nay nhìn lại ngoài hai thế kỷ.

 Thầy đồ Thanh Hóa

Thôn nữ Thái Ninh

Sánh đôi tài sắc

    Long phụng kỳ duyên

Cuộc mưu sinh thử thách muôn vàn, đường lập nghiệp gian nan xiết kể

Nào đất mặn, đồng chua, nào bệnh tật, bão giông, khó khăn chồng chất.

Tổ như tùng bách hiên ngang, chẳng ngại tuyết sương, mưa nắng.

Nay đã trải 10 đời, một gốc 4 ngành đều tốt cành xanh lá

Lo manh áo miếng cơm, đất khách tha hương , vẫn nhủ lòng tìm về cội rễ.

Nay :

Bốn phương Nam Bắc, Tây, Đông toàn họ gái trai, già trẻ, hân hoan muôn dặm trùng phùng.

Kính cẩn một chầu đại lễ

Xin tiên tổ vạn thế linh thiêng, giúp con cháu trăm đường chỉ vẽ.

Xin cúi nguyện 100 sông cùng chỗ phát nguyên, yêu thương nhau tình ruột thịt chan hòa.

Một gốc trăm cành, gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ.

Khi vận bĩ phải  chị ngã em nâng

Lúc cơn đen biết bầu thương lấy bí

Tô tiên dạy, siêng làm, siêng học, vượt khó khăn sẽ hết đói nghèo.

Tổ tiên răn thà đói cơm chứ không cam đói chữ. Bút thành cây, để trổ ra hoa, mặc sức anh em vui thú.

Sách là ruộng, không cần nộp thuế, tha hồ con cháu cấy cày.

 Không ham phú quý

Chớ ngại nghèo hèn

Coi thường uy vũ

Vâng lời dạy :

Dù hôm nay sinh sống trăm nơi, cháu con vẫn đua tài, kẻ văn người vũ.

Nhân sinh bách nghệ vẫn khuyên nhau một nghệ cho tinh.

Dấn thân cho nước

5 cháu hy sinh

Hết dạ vì dân

Không ai rẽ lối

Đã trải 10 đời, Tổ tiên vun trồng cây đức

Để chúng con được hưởng trái trân cam

Nay xin được cúi đầu trăm lạy, trước từ đường họ Nguyễn Tiến ta

Thưa :

Tất cả chúng con đều một gốc sinh ra

Ơn tiên tổ nay đều thành đạt

Một tấm lòng thành, xin tiên tổ minh chứng

Ban tài lộc cho muồn đời hậu duệ.

Người chấp bút : Nguyễn Tiến Khách
Thái Bình, 2014
Dịp khánh thành nhà thờ họ.

000126
Total views : 964
Your IP Address : 34.239.151.124