Monthly Archives: March 2024

Chương trình lễ kỷ niệm 10 năm khánh thành nhà thờ chi 2-3-4 họ Nguyễn Tiến Ngõ Mưa

Chương trình lễ kỷ niệm 10 năm khánh thành nhà thờ chi 2-3-4 họ Nguyễn Tiến Ngõ Mưa Thời gian: ngày thứ bảy 6/4/2024 (28/2 ÂL): – 7h30 – 9h00: Dâng hương, hoa và tế Từ đường – 9h00- 10h00 … Continue reading

Posted in Thông tin | Leave a comment