Phả đồ

Cây gia phả họ Nguyễn Tiến Thông Ngõ Mưa

Tổ họ từ đời I – VI

Chi A – Con cháu cụ Nguyễn Tiến Thi

Chi B – Con cháu cụ Nguyễn Tiến Gia

Chi C – Con cháu cụ Nguyễn Tiến Bảo

Chi D – Con cháu cụ Nguyễn Tiên Tư


◊ Hiện nay các tư liệu cho trang web vẫn còn thiếu và có thể còn sai sót, kính mong các gia đinh phản hồi và gửi thêm tư liệu cho nhóm phát triển trang thông tin điện tử của họ theo địa chỉ hòm thư điện tử nguyentienngomua@gmail.com