Monthly Archives: June 2023

VỊNH ÔNG TÁO

Cục đất xù xì mới độ nao, Nay làm ông táo tước quyền cao. Nỡ đem mặt nhọ xênh xang thế, Chẳng sợ lưng còng khúm núm sao? Đôi buổi giữ nồi cho địa chủ, Quanh năm kiếm chuyện mách … Continue reading

Posted in Tản văn | Leave a comment