Nguyễn, Cụ Bà Thứ Ba

D4 Cụ bà thứ ba Nguyễn
Biography
Cụ bà thức ba: Lấy cụ Bách người Nguyễn Xá sinh ra ông Nhị, ông Dư và một bá lấy ông Nguyễn Bá Lân ( tức ông Xuất Lăn ) người Ngõ Mưa.
Facts
  • Death - Y
Ancestors
Family Group Sheet - Child
PARENT (U) ?
Birth
Death
Father?
Mother?
PARENT (M) D3 Tiến Bảo Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
FatherD2 Tiến Trưởng Nguyễn
MotherD2 Thị Thái Nguyễn
CHILDREN
MD4 Tiến Soạn Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
FD4 Cụ bà thứ nhất Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ hai Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ ba Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ tư Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ năm Nguyễn
Birth
Death
MD4 Tiến Nhân Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?