Nguyễn, Cụ Bà Thứ Hai

D4 Cụ bà thứ hai Nguyễn
Biography
Cụ bà Thứ Hai lấy cụ Nguyễn Văn Khải người Ngẫu Khê được 3 người con là ông Tình, ông Tình và bà Đạt.
+ Ông Tình được 2 con trai là Noạ và Tuỳ.
+ Ông Thính được 2 con trai là Chúc, Khảm và 1 con gái là Liệu.
+ Bà Đạt được 2 con trai là Chúc, Khảm và 1 con gái là Liệu
+ Bà Đạt được 2 con trai là Thông, Lục và 2 con gái là Nhiên lấy chồng Kỹ Trang và Việt lấy chồng Ngẫu Khê
Facts
  • Death - Y
Ancestors
Family Group Sheet - Child
PARENT (U) ?
Birth
Death
Father?
Mother?
PARENT (M) D3 Tiến Bảo Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
FatherD2 Tiến Trưởng Nguyễn
MotherD2 Thị Thái Nguyễn
CHILDREN
MD4 Tiến Soạn Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
FD4 Cụ bà thứ nhất Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ hai Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ ba Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ tư Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ năm Nguyễn
Birth
Death
MD4 Tiến Nhân Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?