Nguyễn, Nguyễn Thị Duyên

D8 Nguyễn Thị Duyên Nguyễn
Biography
Nguyễn Thị Duyên, chồng là Vũ Đình Thoát, người Thái Thuỵ, Thái Bình, sinh được 3 người con, 2 trai, 1 gái hiện ở Rạch Giá Kiên Giang.
. Vũ Đình Qun sinh năm 1979 .
. Vũ Thị Phương sinh năm 1981
. Vũ Đình Kin sinh năm 1982
Ancestors
Family Group Sheet - Child
Descendancy Chart