Nguyễn, Tâm Thắng (Võ)

D7 Tâm Thắng (Võ) Nguyễn
Biography
Nguyễn Tâm Thắng (tức Võ), sinh năm 1951, mất 1976 khi còn là sinh viên Đại học, là sinh viên học rất xuất sắc, nhưng do quá đam mê việc học, chú tâm học quá nhiều sinh bệnh mà mất.
Facts
  Ancestors
  Family Group Sheet - Child
  PARENT (M) D6 Tiến Thản Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Mùi Trần
  FatherD5 Tiến Rính Nguyễn
  MotherD5 Thị Ca Nguyễn
  PARENT (F) D6 Thị Mùi Trần
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Tiến Thản Nguyễn
  Father?
  Mother?
  CHILDREN
  Private
  Birth
  Death
  Marriageto D7 Quốc Lân Chiêu
  MD7 Tâm Thắng (Võ) Nguyễn
  Birth
  Death
  Private
  Birth
  Death
  Marriageto Private