Nguyễn, Thị Điến

D6 Thị Điến Nguyễn
Biography
Nguyễn Thị Điến, chồng là Nôm người Ngọc Minh, không có con, ly hôn từ sớm. Nhiều năm sống ở Hà Nội. Khi tuổi già về sống tại Ngõ mưa. Mất năm 1993 và an táng tại Ngõ Mưa.
Facts
  • Death - Y
Ancestors
   
?
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Family Group Sheet - Child
PARENT () Private
Birth
Death
Marriageto D5 Thị Sa Nguyễn
Marriageto D5 Thị Sen Nguyễn
Father?
MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
PARENT (F) D5 Thị Sa Nguyễn
Birth
Death
Marriageto Private
Father?
Mother?
CHILDREN
MD6 Tiến Thuý Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Thược Nguyễn
MD6 Tiến Xưởng Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Điêm Nguyễn
MD6 Tiến Triển Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Lộc Nguyễn
MD6 Tiến Túy Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Mạn Trần
FD6 Thị Điến Nguyễn
Birth
Death
Private
Birth
Death