Nguyễn, Thị Doãn

D6 Thị Doãn Nguyễn
Biography
Nguyễn Thị Doãn lấy ông Cầu ở Đồng Kênh, sau chuyển nhà về thị trấn Quỳnh Côi. Sinh được 5 người con ( Thê, Đồng, Bách, Kiều, Mai).
Facts
  • Death - Y
Ancestors
   
?
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Family Group Sheet - Child
PARENT () Private
Birth
Death
Marriageto D5 Thị Sa Nguyễn
Marriageto D5 Thị Sen Nguyễn
Father?
MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
PARENT (F) D5 Thị Sen Nguyễn
Birth
Death
Marriageto Private
Father?
Mother?
CHILDREN
FD6 Thị Doãn Nguyễn
Birth
Death
MD6 Tiến Thiệp Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Tèo Trần
MD6 Tiến Phảng Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
Private
Birth
Death
Marriageto ?