Nguyễn, Thị Hoàn

D6 Thị Hoàn Nguyễn
Biography
Nguyễn Thị Hoàn, sinh năm 1939, buôn bán tại thị trấn Quỳnh Côi, chồng là Nguyễn Văn Giáp, sinh năm 1931, ngừoi làng Kỹ Trang xã Quỳnh Khê, gia đình cư trú tại thị trấn Quynh Côi, sinh được 5 người con, 2 trai 3 gái:
-Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1961 vợ là Đỗ Thị Huệ, sinh năm 1970 vợ chồng buôn bán đồ kim khí tại chợ Quỳnh Côi, sinh được hai người con:
--Nguyễn Thị Hương Giang, sinh năm 1991
--Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1999
-Nguyễn Huy Cẩn, sinh năm 1963, công tác tại Bộ tư lệnh Hải quân, vợ Đoàn Thị Thuý Lan, sinh năm 1964 người Quảng Yên, gia đình cư trú tại Hải Phòng sinh năm được 2 người con gái
--Nguyễn Quỳnh Chi sinh năm 1990
--Nguyễn Phương Linh, sinh năm 2000
-Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1968, buôn bán vải, quần áo tại chợ Quỳnh Côi, chồng là Nguyễn Minh Thiện người Quỳnh Lương, sinh năm 1965 làm nghề lái xe khách tại Quỳnh Côi – Thái Bình sinh được 2 con:
--Nguyễn Minh Sơn, sinh năm 1988
--Nguyễn Minh Trường, sinh năm 1996
-Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1972, thợ may quần áo và buôn bán vải ở chợ Quỳnh Côi, chồng là Nguyễn Viết Vấn, sinh năm 1969 cùng buôn bán với vợ. Sinh được 2 con:
--Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1993
--Nguyễn Thu Hằng, sinh năm 2004
-Nguyễn Thị Quy, sinh năm 1975 buôn bán tại chợ Quỳnh Côi, chồng là Tô Bá Thắng, sinh năm 1967, làm nghề lái xe khách cùng với Thiện tuyến Quỳnh Côi – Thái Bình. Sinh được 2 con:
--Tô Mỹ Hạnh, sinh năm 1994 và -- Tô Mỹ Hoa, sinh năm 2001
Facts
  Ancestors
  Family Group Sheet - Child
  PARENT (M) D5 Tiến Rính Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Ca Nguyễn
  Marriageto D5 Thị Điềm Lưu
  Father?
  MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
  PARENT (F) D5 Thị Điềm Lưu
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Tiến Rính Nguyễn
  Father?
  Mother?
  CHILDREN
  MD6 Văn Ngạn Nguyễn
  Birth
  Death
  MD6 Xuân Trang Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Vui Nguyễn
  Marriageto D6 Anh Tuyết Vũ
  Marriageto Private
  FD6 Thị Riệm Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Hồng Nhâm Nguyễn
  FD6 Thị Hoàn Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Văn Giáp Nguyễn
  Private
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  Descendancy Chart