Nguyễn, Thị Quyên

D6 Thị Quyên Nguyễn
Biography
Nguyễn Thị Quyên sinh năm 1909, mất ngày 22 tháng 10 năm Nhâm Thân ( 1992) An táng tại làng Bái Lân xã Quỳnh Giao. Chồng là Nguyễn Viết Tuân người làng Bái Lân, trong cải cách ruộng đất bị quy là địa chủ và mất năm 1955. Gia đình rất đông con ( 10 người) ly tán khắp nơi. Các con:

- Nguyễn Viết Huấn vợ là Quy: Từ 1954 vào Sài Gòn sinh sống, sau 1975 sang Mỹ và mất tại Mỹ năm 2002. Có 4 con hiện cư trú tại Thuỵ Sĩ và Canada;
-- Nguyễn Viết Huân
-- Nguyễn Viết Hưng
-- Nguyễn Thị Hương
-- Nguyễn Viết Hiển

- Nguyễn Thị Duyện, chồng là Phạm Đình Giáp, sinh sống ở Sài Gòn từ 1954, mất năm …….. Có 8 con:
-- Phạm Đình Đức
-- Phạm Thị Thuận
-- Phạm Thị Thuỷ
-- Phạm Thị Lan
-- Phạm Thị Cúc
-- Phạm Đình Tám
-- Phạm Thị Chín
-- Phạm

- Nguyễn Thị Chuyên, sinh 1935, chồng là Nguyễn Bá Đạt, làm ruộng tại Bái Lân. Có 7 con:
-- Nguyễn Bá Chính
-- Nguyễn Bá Minh
-- Nguyễn Bá Khôi
-- Nguyễn Bá Mạnh
-- Nguyễn thị Thoa
-- Nguyễn Bá Kiên
-- Nguyễn Thị Diệp

- Nguyễn Viết Hứa, sinh 1937, giáo viên Trung học, vợ là Trần Thị Tuyết, sinh sống ở thành phố Nam Định, hiện đã chuyển về Hà Nội. Có 4 con:
-- Nguyễn Viết Hải
-- Nguyễn Viết Hoàn
-- Nguyễn Thị Hằng
-- Nguyễn Viết Huy

- Nguyễn Viết Thuần, sinh 1941, vợ là Lại thị Thì hiện đang sinh sống tại Hà Nội. có 02 người con gái:
-- Nguyễn Thị Vân Anh
-- Nguyễn Bích Phương

- Nguyễn Thị Chinh, sinh 1939, chồng là Nguyễn Bá Hợp, sinh sống tại Nam Định, chuyển vào Sài Gòn từ sau 1980. Có 4 con:
-- Nguyễn Bá Hoà
-- Nguyễn Bá Hải
-- Nguyễn Thị Oanh
-- Nguyễn Thị Hà

- Nguyễn Viết Chẩn, sinh 1944, vợ là Nguyễn Thị Liên, sinh sống tại Thành Phố Nam Định, chuyển về Thành phố Hạ Long từ sau 1985 buôn bán hàng lưu niệm và kinh doanh Nhà nghỉ tại Bãi Cháy. Có 2 con;
-- Nguyễn Viết Tuấn
-- Nguyễn Thị Thu

- Nguyễn Viết Thắng, sinh 1948, vợ là Nguyễn Thị Khương, sinh sống tại Thành phố Nam Định, sau chuyển lên Hà Nội. Có 2 con:
-- Nguyễn Thành Long
-- Nguyễn Thị Hạnh

- Nguyễn Thị Chung, sinh năm 1952, mất 1983 tại Nam Định. Chưa có chồng.
- Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1954, chồng là Trần Tử Bình, sinh sống tại Thành phố Nam Định. Có 3 con:
-- Trần Thị Nhung
-- Trần Thị Nhàn
-- Trần Thị Trang
Facts
    Ancestors
    Family Group Sheet - Child
    Descendancy Chart