Nguyễn, Thị Riệm

D6 Thị Riệm Nguyễn
Biography
Nguyễn Thị Riệm, sinh năm 1936, công nhân nhà máy Thuỷ tinh Hải Phòng. Mất 1977 bị viêm màng nảo, chồng là Nguyễn Hồng Nhâm, người làng Ngọc Minh, sinh được 4 người con. 2 gái, 2 trai

-Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1963 học trung cấp nấu ăn, ra trường công tác tại nhà máyThuỷ tinh Hải Phòng , chồng là Nguyễn Huy Thụ, sinh năm năm 1959 người Thuỷ Nguyên Hải Phòng, làm bảo vệ ở xí nghiệp giao nhận vận chuyển, gia đình cư trú tại Hải Phòng. Sinh được 2 con gaí:
--Nguyễn Phương Nhung, sinh năm 1986
--Nguyễn Phương Linh, sinh năm 1991

- Nguyễn Hồng Duy, sinh năm 1965, làm công nhân tại nhà máy len Hải Phòng, mất ngày 02/8/1982 an táng tại Phi Liệt cạnh mẹ.
- Nguyễn Hồng Nha, sinh năm 1968, chồng là Phạm Gai Phúc người Hải phòng, xuất khẩu lao đông sang Đức, gia đình sinh năm sống bên đó, có 1 người con gái
-- Phạm Thuỳ Liên sinh năm 1992
-Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1970, vợ là Nguyễn Ngọc Châm, người Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, có nghề sữa chữa điện tử nhưng ít hiệu quả, hai vợ chồng làm dịch vụ ăn uống, gia đình cư trú tại Hải Phòng. Có 1 con trai:
--Nguyễn Hống Kiên, sinh năm 1993
Facts
  Ancestors
  Family Group Sheet - Child
  PARENT (M) D5 Tiến Rính Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Ca Nguyễn
  Marriageto D5 Thị Điềm Lưu
  Father?
  MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
  PARENT (F) D5 Thị Điềm Lưu
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Tiến Rính Nguyễn
  Father?
  Mother?
  CHILDREN
  MD6 Văn Ngạn Nguyễn
  Birth
  Death
  MD6 Xuân Trang Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Vui Nguyễn
  Marriageto D6 Anh Tuyết Vũ
  Marriageto Private
  FD6 Thị Riệm Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Hồng Nhâm Nguyễn
  FD6 Thị Hoàn Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Văn Giáp Nguyễn
  Private
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  Descendancy Chart