Nguyễn, Thị Viện

D6 Thị Viện Nguyễn
Biography
Bà Nguyễn Thị Viện, mất ngày 17/5/1997, chồng là Nguyễn Xuân Phụng, người thôn Đồng Niên, mất ngày 17/01/1990, cư trú tại thôn Vỵ Thuỷ xã Thanh Mỹ Sơn Tây. Hiện phần mộ được quàng tại nghĩa trang Hóc Găng, Nội Đốm, thôn Vỵ Thuỷ, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây . Sinh đựơc 4 nguời con 2 trai, 2 gái:
- Nguyễn Thị An, chồng là Lương Xuân Đĩnh: người thôn Vỵ Thuỷ, Thị xã Sơn Tây, sinh được 05 người con là :
-- Lương Thị Định, sinh 1970 .
-- Lương Văn Liệu, sinh 1973 .
-- Lương Xuân Cường, sinh 1975 .
-- Lương Xuân Dũng, sinh 1979 .
-- Lương Xuân Phúc, sinh 1981 .

- Nguyễn Xuân Sự, sinh 1950, mất 09/8/2007, vợ là Phùng Thị Quý sinh năm 1953 mất ngày 05/01/1999, hiện phần mộ của 02 vợ chồng tại nghĩa trang Hóc Găng, Nội Đốm, thôn Vỵ Thuỷ, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây . Sinh đựơc 3 nguời, con 1 trai, 2 gái là :
--Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1973 .
--Nguyễn Thị Thuý, sinh năm 1977
--Nguyễn Xuân Quang, sinh năm 1985 .

- Nguyễn Thị Mơ, sinh 1954, chồng là Phan Văn Chính, sinh năm 1954, người thôn Vỵ Thuỷ, thị xã Sơn Tây, bộ đội phục viên, sinh được 4 người con là :
-- Phan Văn Thức, sinh năm 1975
-- Phan Thị Đào, sinh năm 1978 .
-- Phan Văn Thực, sinh năm 1982 .
-- Phan Thị Ước, sinh năm 1987 .

- Nguyễn Xuân Thái, sinh năm 1957, bộ đội phục viên, hiện là cán bộ xã Thanh Mỹ, vợ là Vũ Thị Hằng sinh năm 1959, người Vỵ Thuỷ, sinh được 02 người con là :
-- Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1984 hiện là cán bộ xã Thanh Mỹ .
-- Nguyễn Thị Thuỳ, sinh năm 1991 đang học đại hoc .
Facts
  Ancestors
  Family Group Sheet - Child
  PARENT (M) D5 Tiến Bật Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Hân Đào
  Father?
  MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
  PARENT (F) D5 Thị Hân Đào
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Tiến Bật Nguyễn
  Father?
  Mother?
  CHILDREN
  MD6 Tiến Triết Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Mai Lương
  Marriageto D6 Thị Quỳ Trần
  FD6 Thị Phiêu Nguyễn
  Birth
  Death
  FD6 Thị Viện Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Xuân Phụng Nguyễn
  MD6 Tiến Oánh Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  FD6 Thị Hấn Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  MD6 Tiến Dực Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  Descendancy Chart