Nguyễn, Tiến Cận

D2 Tiến Cận Nguyễn
Biography
Cụ Nguyễn Tiến Cận, con trai thứ hai của Cụ Tổ, không có con trai, chỉ sinh được 1 người con gái gả cho Cụ Trà. Đến đời Cụ Trà cũng lại chỉ sinh được 1 người con gái, thường gọi là Cụ Mũn sau này cũng chỉ sinh được 2 bà con gái:
** Bà Mun lấy ông Hoàng Bá Mọc người Ngõ Mưa
** Bà Cơi lấy ông Nguyễn Bá Liễn người Ngõ Mưa
Facts
  • Death - Y
Ancestors
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Family Group Sheet - Child
PARENT (U) ?
Birth
Death
Father?
Mother?
PARENT (M) D1 Tiến Kim Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
Father?
Mother?
CHILDREN
MD2 Tiến Trưởng Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D2 Thị Thái Nguyễn
MD2 Tiến Cận Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
FD2 Cụ bà lái Thạc Nguyễn
Birth
Death
Descendancy Chart