Nguyễn, Tiến Kim

D1 Tiến Kim Nguyễn
Biography
Không được biết Thủy tổ của họ Nguyễn Tiến là ai, có từ thời đại nào.
Chỉ biết rằng, theo các đời truyền lại, vào khoảng đầu Thế kỷ XIX có một cụ là Nguyễn Tiến Kim người quê Thanh Hóa ra dạy học ở đất Ngõ Mưa - xã Vĩnh Niên - Tổng Sơn Đồng (nay là xã Quỳnh Hoàng huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình). Cụ bà không rõ tên tuồi. Cả hai Cụ đều mất và không để lại di tích gì.
Cụ Kim sinh được 2 người con trai là Cụ Nguyễn Tiến Trưởng, Cụ Nguyễn Tiến Cận và 1 người con gái sau lấy chồng ở Nam Định là ông Thạc buôn vải tấm nên gọi là bà Lái Thạc.
Cụ Trưởng (Cụ bà là Nguyễn Thị Thái nay còn mộ tại Đống Lòng Mèo - Đồng Cửa) sinh được 4 người con trai là Nguyễn Tiến Thi, Nguyễn Tiến Gia, Nguyễn Tiến Bảo và Nguyễn Tiến Tư. Từ đó các thế hệ con cháu ngày càng phát triển đông đúc và hình thành một tộc họ Nguyễn Tiến tại thôn Ngõ Mưa, giàu truyền thống và rất thành đạt trên mọi lĩnh vực : học vấn, kinh tế, xã hội. Vì lẽ đó ngày nay con cháu dòng họ Nguyễn Tiến rất đông và làm ăn sinh sống trên khắp các miền của đất nước.
Do không rõ mộ Cụ Kim, Cụ Trưởng, Cụ Cận và 3 người con của Cụ Trưởng ở đâu và thực tế do địa phương có chủ trương giải phóng mặt bằng sản xuất nên đã quy tập mộ các cụ họ Nguyễn Tiến nằm rải rác ở các nơi về khu mộ tập thể. Ngày nay chỉ còn tồn tại mộ Cụ Bảo ở làng Ngõ Mưa là lâu đời và rõ nhất, dòng họ Nguyễn Tiến coi ngôi mộ này là mộ Cụ Tổ. Năm 2002 ngôi mộ Cụ đã được tôn tạo uy nghiêm, vững chắc. Hàng năm cháu chắt từ khắp nơi về thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ và biết ơn các vị tiền bối đã khai sáng ra dòng họ Nguyễn Tiến vẻ vang này.

Cụ Tổ Nguyễn Tiến Kim sinh được 03 người con, 02 người con trai và 01 cụ bà, trong đó :
1- Cụ Nguyễn Tiến Trưởng, là con trai trưởng của Cụ Tổ, sinh được 04 người con trai, sau đó các thế hệ được sinh ra, phát triển rộng lớn đến ngày nay .
2- Cụ Nguyễn Tiến Cận, con trai thứ hai của Cụ Tổ, không có con trai, chỉ sinh được 1 người con gái gả cho Cụ Trà. Đến đời Cụ Trà cũng lại chỉ sinh được 1 người con gái, thường gọi là Cụ Mũn sau này cũng chỉ sinh được 2 bà con gái:
** Bà Mun lấy ông Hoàng Bá Mọc người Ngõ Mưa
** Bà Cơi lấy ông Nguyễn Bá Liễn người Ngõ Mưa
3 - Cụ bà không rõ tên, thường gọi là bà lái Thạc.
Facts
  • Death - Y
Ancestors
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Family Group Sheet - Child
PARENT (U) ?
Birth
Death
Father?
Mother?
PARENT (U) ?
Birth
Death
Father?
Mother?
CHILDREN
MD1 Tiến Kim Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
Descendancy Chart
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?