Nguyễn, Tiến Oánh

D6 Tiến Oánh Nguyễn
Biography
Nguyễn Tiến Oánh, sinh năm 1918, thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tham gia hoạt động du kích, diệt ác, trừ gian tại địa phương, bị địch bắt nhiều lần, giam tại thị xã Thái Bình, khi được tha về lại tiếp tục hoạt động du kích tại đạ phương cho đến khi kháng chiến thành công . Sau kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất . Mất ngày 21/02 năm Kỷ Mão (1999) hưởng thọ 82 tuổi, phần mộ quàng tại nghĩa trang đội 3-Nông trường Việt Mông- thị xã Sơn Tây-Hà Nội. Vơ là Trần Thị Quyển sinh năm 1921, người họ Trần Quang, sinh được 5 người con ; (03 gái, 02 trai).
Facts
  Ancestors
  Family Group Sheet - Child
  PARENT (M) D5 Tiến Bật Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Hân Đào
  Father?
  MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
  PARENT (F) D5 Thị Hân Đào
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Tiến Bật Nguyễn
  Father?
  Mother?
  CHILDREN
  MD6 Tiến Triết Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Mai Lương
  Marriageto D6 Thị Quỳ Trần
  FD6 Thị Phiêu Nguyễn
  Birth
  Death
  FD6 Thị Viện Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Xuân Phụng Nguyễn
  MD6 Tiến Oánh Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  FD6 Thị Hấn Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  MD6 Tiến Dực Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  Descendancy Chart