Nguyễn, Tiến Sách

D6 Tiến Sách Nguyễn
Biography
Cụ Nguyễn Tiến Sách đã có vợ nhưng mất năm 28 tuổi và chưa có con.
Facts
  • Death - Y
Ancestors
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
 
Family Group Sheet - Child
PARENT (U) ?
Birth
Death
Father?
Mother?
PARENT (M) D5 Tiến Văn Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
Father?
MotherD4 Tiến Địch Nguyễn
CHILDREN
MD6 Tiến Hội Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
Marriageto V.A Nguyễn Bá Định (R)
MD6 Tiến Hải Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Diệm Trần
MD6 Tiến Sách Nguyễn
Birth
Death
FD6 Thị Mùi Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Quang Dưỡng Trần
FD6 Thị Bé Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Bá Trần Nguyễn