Nguyễn, Tiến Soạn

D4 Tiến Soạn Nguyễn
Biography
CỤ NGUYỄN TIẾN SOẠN
Không rõ năm sinh và năm mất. An táng tại nghĩa trang làng Ngõ Mưa.
Cụ Soạn có 4 vợ, sinh được 10 người con 5 trai 5 gái, torng đó:
Cụ cả: Hoàng Thị Cúc ( con gái cụ Hoàng Duy Trứ) người làng Hạ Phán, xã Quỳnh Thái, giỗ ngày 27/6 hàng năm, sinh được 6 người con:
1- Nguyễn Thị Hiền ( tức bà Cả Chức)
2- Nguyễn Tiến Từ
3- Nguyễn Thị Dự ( tức là Lý Nghiêm)
4- Nguyễn Tiến Nam
5- Nguyễn Tiến Rính
6- Nguyễn Thị Mậu
Cụ Hai: người thôn Đồng Kênh, không rõ tên, không có con và mất sớm.
Cụ Ba: Đào thị Quyến, (cô ruột ông Nhậm, ông Thiệu, ông Nhỡ) Mất ngày 24 tháng 6 âm lịch, hiện phần mộ tại khu sau đồng làng Ngõ Mưa, sinh được 3 người con (02 trai, 01 gái) :
7- Nguyễn Tiến Tốn
8- Nguyễn Thị Kiến ( bà Quản Trực)
9- Nguyễn Tiến Bật
Cụ Bốn: là con gái cụ Trần Quang Ngôn người trong thôn, sinh được 1 người con:
10- Nguyễn Thị Dậu, lấy ông Vạn ở xã Quỳnh Hoa, có con là Thêu và Tuế
Facts
  • Death - Y
Ancestors
Family Group Sheet - Child
PARENT (U) ?
Birth
Death
Father?
Mother?
PARENT (M) D3 Tiến Bảo Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
FatherD2 Tiến Trưởng Nguyễn
MotherD2 Thị Thái Nguyễn
CHILDREN
MD4 Tiến Soạn Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
FD4 Cụ bà thứ nhất Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ hai Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ ba Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ tư Nguyễn
Birth
Death
FD4 Cụ bà thứ năm Nguyễn
Birth
Death
MD4 Tiến Nhân Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
Descendancy Chart
?