Nguyễn, Tiến Sơn

D7 Tiến Sơn Nguyễn
Biography
Cụ Nguyễn Tiến Sơn hiện đang là trưởng tộc họ Nguyễn Tiến, vợ là Nguyễn Thị Kha người làng Đồng Trực, sinh được 5 người con:
1. Nguyễn Tiến Thuyết, sinh năm 1959 vợ là Nguyễn Thị Tý sinh năm 1962 người họ Nguyễn Bá , sinh được 2 con trai là :
2. Nguyễn Tiến Thiềm sinh năm 1966 vợ là Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1967 người Qùynh Ngọc , sinh được 2 người con là :
3. Nguyễn Tiến Huệ sinh năm 1972 vợ là Nguyễn Thị Đào ( con ông Thai người làng Ngõ Mưa ) sinh ra 02 người con là :
4. Nguyễn Thị Gái sinh năm 1963 lấy chồng Hải Dương
5. Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1970 lấy chồng Đồng Niên.
Facts
  • Death - Y
Ancestors
Family Group Sheet - Child
PARENT (M) D6 Tiến Hải Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Diệm Trần
Father?
MotherD5 Tiến Văn Nguyễn
PARENT (F) D6 Thị Diệm Trần
Birth
Death
Marriageto D6 Tiến Hải Nguyễn
Father?
Mother?
CHILDREN
FThị Rạm Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D7 Bá Nguyễn
MD7 Tiến Sơn Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D7 Thị Kha Nguyễn
Descendancy Chart