Nguyễn, Tiến Thi

D3 Tiến Thi Nguyễn
Biography
Cụ Nguyễn Tiến Thi
Là con đầu cụ Nguyễn Tiến Trưởng, không rõ năm sinh, năm mất và không rõ mộ ở đâu. Cụ bà không rõ tên.
Cụ Thi sinh ra cụ Nguyễn Tiến Địch và cụ Địch sinh được 4 người con là:
+ Nguyễn Tiến Văn ( tức cụ Tuấn Văn).
+ Bà con gái lấy cụ Nguyễn Bá Trên ( tức cụ Sử Trê ) người cùng làng.
+ Nguyễn Tiến Bài ( tức cụ Sử Bài)
+ Bà con gái lấy cụ Nguyễn Bá Định người cùng làng sinh ra ông Quỳnh, Ông Hồ, bà Đỗi.
Facts
  • Death - Y
Ancestors
Family Group Sheet - Child
PARENT (M) D2 Tiến Trưởng Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D2 Thị Thái Nguyễn
Father?
MotherD1 Tiến Kim Nguyễn
PARENT (F) D2 Thị Thái Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D2 Tiến Trưởng Nguyễn
Father?
Mother?
CHILDREN
MD3 Tiến Thi Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
MD3 Tiến Gia Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
MD3 Tiến Bảo Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
MD3 Tiến Tư Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
Descendancy Chart