Nguyễn, Tiến Thiệp

D6 Tiến Thiệp Nguyễn
Biography
Nguyễn Tiến Thiệp, tham gia chống Pháp cứu nước, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương, mất năm 2002, vợ là Trần Thị Tèo ( con ông Quản Tiếp người họ Trần Quang) mất năm 2003. (Mộ phần của 02 ông bà hiện ở tại Ngõ Mưa) Sinh được 5 người con.
Facts
  Ancestors
     
  ?
   
     
    
    
   
    
   
    
  ?
   
     
    
    
  ?
   
  Family Group Sheet - Child
  PARENT () Private
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Sa Nguyễn
  Marriageto D5 Thị Sen Nguyễn
  Father?
  MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
  PARENT (F) D5 Thị Sen Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  Father?
  Mother?
  CHILDREN
  FD6 Thị Doãn Nguyễn
  Birth
  Death
  MD6 Tiến Thiệp Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Tèo Trần
  MD6 Tiến Phảng Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto ?
  Private
  Birth
  Death
  Marriageto ?
  Descendancy Chart