Nguyễn, Tiến Thưởng

D6 Tiến Thưởng Nguyễn
Biography
Cụ Nguyễn Tiến Thưởng: vợ là Nhớn con gái cụ Phạm Đắc Thiện, người cùng làng, sinh ra 02 người con :
1. Nguyễn Thị Chắt
2. Nguyễn Tiến Toản.

Cụ Thưởng cùng 2 con và cụ Hàm đều bị chết đói năm 1945.
Facts
  • Death - Y
Ancestors
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
 
Family Group Sheet - Child
PARENT (U) ?
Birth
Death
Father?
Mother?
PARENT (M) D5 Tiến Khánh Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
Father?
MotherD4 Tiến Đức Nguyễn
CHILDREN
MD6 Tiến Thưởng Nguyễn
Birth
Death
FD6 Thị Khiển Nguyễn
Birth
Death
MD6 Tiến Hàm Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Nhàn Hoàng