Nguyễn, Tiến Tốn

D5 Tiến Tốn Nguyễn
Biography
Cụ Nguyễn Tiến Tốn, sinh năm 1881, mất 8/11/1969, an táng tại Ngõ mưa, có 2 người vợ :
Cụ cả: Nguyễn thị Lan, người họ Nguyễn Bá, sinh một con gái là Nguyễn Thị Ngưng.
Cụ Hai: Nguyễn Thị Ruộm, người An Lộng, sinh được một người con trai là Nguyễn Tiến Đễ.
Facts
  Ancestors
     
  ?
   
   
  ?
    
    
    
  ?
   
    
   
    
  ?
   
     
    
    
   
  Family Group Sheet - Child
  PARENT (U) ?
  Birth
  Death
  Father?
  Mother?
  PARENT (M) D4 Tiến Soạn Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto ?
  Father?
  MotherD3 Tiến Bảo Nguyễn
  CHILDREN
  FD5 Thị Hiên Nguyễn
  Birth
  Death
  Private
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Sa Nguyễn
  Marriageto D5 Thị Sen Nguyễn
  MD5 Thị Dự Nguyễn
  Birth
  Death
  MD5 Tiến Nam Nguyễn
  Birth
  Death
  MD5 Tiến Rính Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Ca Nguyễn
  Marriageto D5 Thị Điềm Lưu
  FD5 Thị Mậu Nguyễn
  Birth
  Death
  MD5 Tiến Tốn Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Lan Nguyễn
  Marriageto D5 Thị Ruộm Nguyễn
  FD5 Thị Kiến Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Trắc Quảng Phạm
  MD5 Tiến Bật Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Hân Đào
  FD5 Thị Dậu Nguyễn
  Birth
  Death
  Descendancy Chart