Nguyễn, Tiến Tráng

D6 Tiến Tráng Nguyễn
Biography
Nguyễn Tiến Tráng, lấy bà Nguyễn Thị Phẩm con cụ Nguyễn Bá Tiểu cùng làng, sinh được 1 người con trai. Năm 1945 ông chết đói, một thời gian sau con cũng chết, bà Phẩm tái giá.
Facts
    Ancestors
    Family Group Sheet - Child