Nguyễn, Tiến Triết

D6 Tiến Triết Nguyễn
Biography
Nguyễn Tiến Triết, sinh năm 1911, là cán bộ Nhà máy thuốc lá Sơn Tây, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương vì sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, (Có 02 con là liệt sỹ), mất năm 1988, phần mộ hiện an táng taị nghĩa trang Hóc Găng, Nội Đốm, Vỵ Thuỷ, Sơn Tây, ông có 02 bà vợ :
Bà cả là : Lương Thị Mai, mất năm 1994, phần mộ hiện ở tại nghĩa trang Hóc Găng, Nội Đốm , Vỵ Thuỷ, Sơn Tây, sinh được 02 người con.
Facts
  Ancestors
  Family Group Sheet - Child
  PARENT (M) D5 Tiến Bật Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Hân Đào
  Father?
  MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
  PARENT (F) D5 Thị Hân Đào
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Tiến Bật Nguyễn
  Father?
  Mother?
  CHILDREN
  MD6 Tiến Triết Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Mai Lương
  Marriageto D6 Thị Quỳ Trần
  FD6 Thị Phiêu Nguyễn
  Birth
  Death
  FD6 Thị Viện Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Xuân Phụng Nguyễn
  MD6 Tiến Oánh Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  FD6 Thị Hấn Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  MD6 Tiến Dực Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  Descendancy Chart