Nguyễn, Tiến Tư

D3 Tiến Tư Nguyễn
Biography
CỤ NGUYỄN TIẾN TƯ
Sinh ra cụ Nguyễn Tiến Tu và một bà con gái lấy chồng Ngũ Tuế người Đồng Trực, sinh ra ông Kinh và ông Doanh.
Cụ Tu sinh ra cụ Nguyễn Tiến Cảnh (tức Tiu) và cụ Nguyễn Tiến Sướng.
Facts
  • Death - Y
Ancestors
Family Group Sheet - Child
PARENT (M) D2 Tiến Trưởng Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D2 Thị Thái Nguyễn
Father?
MotherD1 Tiến Kim Nguyễn
PARENT (F) D2 Thị Thái Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D2 Tiến Trưởng Nguyễn
Father?
Mother?
CHILDREN
MD3 Tiến Thi Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
MD3 Tiến Gia Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
MD3 Tiến Bảo Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
MD3 Tiến Tư Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
Descendancy Chart