Nguyễn, Tiến Văn

D5 Tiến Văn Nguyễn
Biography
Cụ Nguyễn Tiến Văn sinh được 5 người con :
1. Nguyễn Tiến Hội
2. Nguyễn Tiến Hải (tức Hà)
3. Nguyễn Tiến Sách đã có vợ nhưng mất năm 28 tuổi và chưa có con.
4. Nguyễn Thị Mùi lấy chồng là Trần Quang Dưỡng người cùng làng.
5. Nguyễn Thị Bé lấy chồng là Nguyễn Bá Trần người cùng làng, sinh ra cô Ché là vợ chú Thử.
Facts
  • Death - Y
Ancestors
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
 
Family Group Sheet - Child
PARENT (U) ?
Birth
Death
Father?
Mother?
PARENT (M) D4 Tiến Địch Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
Father?
MotherD3 Tiến Thi Nguyễn
CHILDREN
MD5 Tiến Văn Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
FD5 Cụ bà Sử Trê Nguyễn
Birth
Death
MD5 Tiến Bài Nguyễn
Birth
Death
Marriageto ?
FD5 Cụ bà Định Nguyễn
Birth
Death
Descendancy Chart