Nguyễn, Tiến Xưởng

D6 Tiến Xưởng Nguyễn
Biography
Vợ là Nguyễn Thị Điệm người An Lộng, sinh được 5 người con 1 trai, 4 gái.
Facts
  • Death - Y
Ancestors
   
?
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Family Group Sheet - Child
PARENT () Private
Birth
Death
Marriageto D5 Thị Sa Nguyễn
Marriageto D5 Thị Sen Nguyễn
Father?
MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
PARENT (F) D5 Thị Sa Nguyễn
Birth
Death
Marriageto Private
Father?
Mother?
CHILDREN
MD6 Tiến Thuý Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Thược Nguyễn
MD6 Tiến Xưởng Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Điêm Nguyễn
MD6 Tiến Triển Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Lộc Nguyễn
MD6 Tiến Túy Nguyễn
Birth
Death
Marriageto D6 Thị Mạn Trần
FD6 Thị Điến Nguyễn
Birth
Death
Private
Birth
Death
Descendancy Chart