Nguyễn, Văn Ngạn

D6 Văn Ngạn Nguyễn
Biography
Nguyễn Văn Ngạn, sinh năm 1926 mất 29 tháng chạp năm At Dậu (1945) tại Trực Ninh, Nam Định. Là người nổi tiếng thông minh và hiếu học. Đỗ ĐipLôm năm 13 tuổi. Do học quá nhiều nên bị lao lực, thời đó kém thuốc nên không qua khỏi và mất khi còn trẻ (19 tuổi).
Facts
  Ancestors
  Family Group Sheet - Child
  PARENT (M) D5 Tiến Rính Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Ca Nguyễn
  Marriageto D5 Thị Điềm Lưu
  Father?
  MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
  PARENT (F) D5 Thị Điềm Lưu
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Tiến Rính Nguyễn
  Father?
  Mother?
  CHILDREN
  MD6 Văn Ngạn Nguyễn
  Birth
  Death
  MD6 Xuân Trang Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Vui Nguyễn
  Marriageto D6 Anh Tuyết Vũ
  Marriageto Private
  FD6 Thị Riệm Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Hồng Nhâm Nguyễn
  FD6 Thị Hoàn Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Văn Giáp Nguyễn
  Private
  Birth
  Death
  Marriageto Private