Cập nhật, bổ sung thông tin Tộc phả

Theo phân công của họ, chúng tôi đang cập nhật và bổ sung thông tin cho Tộc phả và Cây gia phả. Các thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên trang web thông tin này, đề nghị bà con cung cấp tư liệu (thông tin cá nhân, ảnh, video clip, bài viết …), kiểm tra, xác thực lại thông tin đã đăng trên trang web này. Thông tin, tư liệu, và ý kiến đóng góp có thể gửi cho chúng tôi theo:

Địa chỉ email: nguyentienngomua@gmail.com;

Trên zalo liên lạc của Họ;

Hoặc cho các vị đại diện của Họ theo khu vực của mình.

Nguyễn Tiến Quý
Nguyển Tiến Thành
Nguyễn Minh Huệ

 

This entry was posted in Thông tin. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *