Chương trình lễ kỷ niệm 10 năm khánh thành nhà thờ chi 2-3-4 họ Nguyễn Tiến Ngõ Mưa

Chương trình lễ kỷ niệm 10 năm khánh thành nhà thờ chi 2-3-4 họ Nguyễn Tiến Ngõ Mưa Thời gian: ngày thứ bảy 6/4/2024 (28/2 ÂL):

– 7h30 – 9h00: Dâng hương, hoa và tế Từ đường

– 9h00- 10h00 Lễ dâng hương (MC giới thiệu lần lượt từng đoàn vào thắp hương theo thứ tự đã đăng ký)

– 10h – 11h khai mạc và họp họ

– 11h con cháu thụ lộc

GHI CHÚ: Liên hoan văn nghệ được tổ chức từ 7h30 tối hôm trước, con cháu ở xa về tham gia VN sẽ được họ bố trí chỗ ăn nghỉ tại từng gia đình.

Ngày 09 tháng 3 năm 2024

BAN TỔ CHỨC

This entry was posted in Thông tin. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *