Nhớ mẹ Ngõ Mưa

Mỗi lần về lại ngõ mưa

Ở bao nhiêu bữa cũng chưa muốn về

Bước chân nhớ quãng đường đê

Rẽ về An Lộng, ngoặt về chợ Nan

Ngõ Mưa có giếng đình làng

Có đường lát gạch, có hàng xoan thưa

Dù đời lức nắng lúc mưa

Người làng Rào vẫn gửi thưa xẽ xàng

Ngọt ngào thấm thấu tâm can

Là lời các mẹ hỏi han: “nhà mình…”?

Kể sao cho hết ân tình

Đâu tình các mẹ –  đâu tình chúng con?

Dù sau sông cạn đá mòn

Mẹ Súy, mẹ Lộ vẫn còn nơi đây

Mẹ Oánh, mẹ Đễ thanh gầy

Mẹ Thản nắm chặt bàn tay: “cháu về..,”

Mẹ Triển vui chợ làng quê

Gánh hàng xén nhỏ đi về sớm trưa

Mẹ Túy chăm, đảm có thừa

Bác Chỉnh học giỏi lúc xưa – nhất làng

Mẹ Kiểm, mẹ Diệm, mẹ Hoàn

Ỉm ang, chăm chỉ lo toan mọi bề

Mẹ Chuẩn chân chỉ người quê

Dạy cháu tát nước chiều về đổi công

Trời ơi trời biết hay không

Giờ đây các mẹ lại không ở làng

Các mẹ tôi – quý hơn vàng

Vàng sao sánh các mẹ làng Ngõ Mưa

Bao giờ cho đến ngày xưa

Để tôi gặp mẹ Ngõ Mưa thùa nào

Nhớ các mẹ – ngày khánh thành từ đường họ Nguyễn Tiến, thôn Ngõ Mưa, xã Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

2015

Cháu ngoại Nguyễn Viết Chẩn

This entry was posted in Tản văn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *