QUÊ HƯƠNG

Quê tôi thôn NGÕ MƯA
Sớm, trưa vang tiếng kẻng
Đủng đỉnh dắt trâu cày
Cánh diều bay theo gió….!

Đất làng tôi còn đó
Nhiều người con đi xa ….
Chúng tôi cũng đã già
Nhớ quê hương da diết

Tình quê hương tha thiết
Như tình mẹ bao la
Họ NGUYỄN TIẾN nhà ta
Ngày càng thêm vững mạnh

TP: Vũng Tàu 11/4/2024

Nguyễn Kim Thùy

This entry was posted in Tản văn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *